BẢO TÀNG PHẬT GIÁO HUẾ
Địa điểm xây dựng : Thành phố Huế.
Diện tích khu đất :  6.032 m2
Diện tích xây dựng  : 2.442 m2
Diện tích sử dụng : 4.104 m2
Mật độ xây dựng : 40%


Hình ảnh :