Khu vườn - vệ sinh chùa Từ Đàm
Địa điểm xây dựng : Số 1 , Sư Liễu Quán, phường Trường An, tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Chủ đầu tư : Lê Gia Khánh và cộng sự
Năm hoàn thành : 2012

Diện tích khu đất    :  330 m2. Diện tích xây dựng :  220 m2. Tổng diện tích sàn  :  415 m2


Công trình là khối kiến trúc một tầng xen lẫn vào sân vườn. Không gian kiến trúc mở ra vườn để lấy ánh sáng và thông thoáng tự nhiên. Các tường gạch gió được sử dụng để che chắn tầm nhìn giữa các khu để tạo sự tế nhị.