Shop Hoa
Địa điểm xây dựng : Quận 1, tp Hồ Chí Minh.
Chủ đầu tư : anh Long
Năm hoàn thành thi công  : 2012