Tòa nhà văn phòng 82-84 Lê Quang Định
Địa điểm xây dựng : 82-84 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Chủ đầu tư : Anh Sơn chị Huyền