Văn phòng Tổng công ty Tín Nghĩa ( phần mở rộng)
Địa điểm : 96 Hà Quy Giáp, P. Quyết Thắng, Biên Hóa, Đồng Nai.
Chủ đầu tư : Tổng công ty Tín Nghĩa  www.tinnghiacorp.com.vn
Quy mô công trình là  1 trệt , 2 lầu.
Diện tích khu đất  : 300 m2. Tổng diện tích sàn : 500m2

Quy mô công trình là  1 trệt , 2 lầu.

Diện tích khu đất         :   300 m2
Tổng diện tích sàn       :   500m2