Công trình giáo dục & sức khỏe
Truong mau giao Tuoi Tho

TRƯỜNG MẪU GIÁO TUỔI THƠ
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
TRƯỜNG MẪU GIÁO LÊ THỊ RIÊNG
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TỪ THIỆN TUỆ TĨNH ĐƯỜNG
HuếKhu vs

KHU VƯỜN-VỆ SINH CHÙA TỪ ĐÀM
Huế