Biệt thự quận 2
Địa điểm xây dựng: Quận 2, Tp Hồ Chí Minh.
Chủ đầu tư : Anh Linh
Hoàn thành thiết kế sơ phác : 9/2014
Thông tin công trình :

Diện tích khu đất   :
Tổng diện tích sàn :