Nhà 12A Bạch Đằng
Địa điểm xây dựng: đường Hà Quy Giáp, Biên Hòa , Đồng Nai.

Diện tích khu đất     : 100 m2
Diện tích xây dựng  :   60 m2
Tổng diện tích sàn   : 120 m2

Năm hoàn thành : 2008