Nhà anh Dũng

Địa điểm xây dựng : Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư : anh Dũng
Năm hoàn thành thi công  : 2014

Hình ảnh :