Nhà nghỉ Đà Lạt
Địa điểm xây dựng : Đà Lạt
Năm hoàn thành thiết kế   : 2015
Đang xây dựng.

Hình ảnh :Thông tin công trình :

Diện tích khu đất     : 1800 m2
Diện tích xd            :   40 m2
Tổng diện tích sàn   :   56 m2