Biệt thự Vân Đức
Địa điểm xây dựng : Thủ Đức, Tp. HCM
Năm hoàn thành thiết kế : 2005
Năm hoàn thành xây dựng : 2006

Hình ảnh :Thông tin công trình :

Diện tích khu đất     : 1000 m2
Diện tích xd            :   130 m2
Tổng diện tích sàn   :   240 m2