Các công trình do công ty Khuê Việt thiết kế ở Huế được trưng bày ở Tịnh Cư Cát Tường Quân.

Tịnh cư Cát Tường Quân