Tháng 7 / 2015

Hình ảnh công trình  Biểu Trưng Văn Hóa Tp HCM góp mặt trong Cuốn cẩm nang du lịch Saigon Zoom In ( Cuốn cẩm nang du lịch vừa được tạp chí Graphic Design tại Mỹ trao tặng giải thưởng American Graphic Design 2014 ).

Xem thêm :