2001

Công trình Nhà 58/11 Lê văn Thọ do KTS Lê Thanh Việt thiết kế tham gia trong ' Bộ sưu tập nhà đẹp 2001" của báo Kiến trúc Nhà Đẹp.